ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2549 บริษัท ชยสิทธิ์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในสำนักงาน เลขที่ 41 ซอย 3 หมู่บ้าน เสนาวิลล่า 84 ถนน แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เพื่อทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเริ่มจากงานก่อสร้างเล็กๆ จนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และได้เริ่มงานติดตั้ง Metal Sheet ซึ่งขณะนั้น วัสดุก่อสร้าง ประเภทแผ่นเหล็กเคลือบ Aluzinc และแผ่นเหล็กเคลื่อบสี เริ่มเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก คุณสมบัติเฉพาะ เช่น น้ำหนักเบา ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้าง ติดตั้งง่าย ใช้เวลาติดตั้งน้อย ไม่มีรอยต่อ ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน และมีความสวยงาม ด้วยประสบการณ์หลายปีที่ทำงานติดตั้ง Metal Sheet มานั้น ด้วยความสามารถทางด้านช่าง การก่อสร้างและความรู้อย่างลึกซึ้งที่เกี่ยวกับ Metal Sheet ประกอบกับความจริงใจของผู้บริหารในการให้บริการลูกค้าจึงรุ่งเรื่องเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านอกเหนือจากงาน Metal Sheet แล้ว ลูกค้ายังหมอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องอีกเช่น ฉนวนกันควานร้อน งานโครงสร้างเหล็กหลังคา แม้กระทั้งงานก่อสร้างทั้งอาคาร จากการขยายตัวของขอบเขตงานทางบริษัท ชยสิทธิ์ จำกัด จึงทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงาน Metal Sheet ทุกประเภทและติดตั้งงาน Metal Sheet อย่างครบวงจร